دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (3)

دشوارترین سوالات درس «طراحی و اجرای رله‌های قابل برنامه‌ریزی» رشته الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان در آزمون 20 اردیبهشت 98

دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (3)

دشوارترین سوالات درس «طراحی و اجرای رله‌های قابل برنامه‌ریزی» رشته الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان 

آزمون 20 اردیبهشت


در این آزمون سوال‌های 55 و 59 کم‌ترین درصد پاسخ‌گویی را داشتند. 


دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (3)

به این سوال 14 درصد دانش‌آموزان پاسخ درست دادند.


دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (3)

===========================================

دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (3)

به این سوال 7 درصد دانش‌آموزان پاسخ درست دادند. 


دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (3)

دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (3)


دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (3)