ضربدر اطمینان، منهای نگرانی، پرشی چند برابر به سوی موفقیت

این همان تکنیک ضرب در منها است. اگر داوطلب کنکوری بداند که این تکنیک با همین دانسته‌هایی که دارد چند برابر او را به موفقیت می‌رساند بدون شک آن را انجام خواهد داد.

ضربدر اطمینان، منهای نگرانی، پرشی چند برابر به سوی موفقیت

این همان تکنیک ضرب در منها است. اگر داوطلب کنکوری بداند که این تکنیک با همین دانسته‌هایی که دارد چند برابر او را به موفقیت می‌رساند بدون شک آن را انجام خواهد داد.

اصلا قاطع‌تر بگویم، باید و لازم است که تکنیک ضرب در منها انجام شود. لازم است که یک داوطلب بااراده و باانگیزه داشته باشیم که بداند از این تجربه‌ی مهم باید استفاده کند.

مهم‌ترین و اساسی‌ترین لازمه این است که بتوانید سوال وقت‌گیر را برای چند ساعت کنار بگذارید و وقتی خیالتان راحت شد که سوالاتی را که صددرصد برایتان قابل حل کردن و راحت است حل کردید، بعد با خیال راحت به سراغ سوالات وقت‌گیر بروید و حتی در آخر به سوالاتی که اصلا بلد نیستید فکر کنید.

قوی بودن یعنی توانایی نه گفتن به حس درونی که می‌گوید حل کن، بعد به سراغ سوال بعدی برو. اینکه تک‌تک سوالات را بی‌وقفه حل کنید حتی با راه‌حل طولانی، اشتباهی است که متاسفانه هرسال با وجود تاکید‌های فراوان تکرار می‌شود. این کار نشانه‌ی تسلط شما نیست، نشانه‌ی عدم توانایی شماست.

اگر این روش را تا امروز هم اجرا نکرده‌اید هیچ ایرادی ندارد. از همین امروز رسیدن به این توانایی را در آزمون‌های سه روز یک‌بار و جمع‌بندی‌ها تمرین و تثبیت کنید.

درس 3و4 از فلسفه‌ی3 دوازدهم انساني
دوازدهم انساني     دبیر : وحید دهقان