ترفندی برای لذت از مطالعه

نوع یادگیری ما در مدرسه به نحوی است که ابتدا پاسخ را به ما می‌دهند و سپس از ما امتحان می‌گیرند.

ترفندی برای لذت از مطالعه

نوع یادگیری ما در مدرسه به نحوی است که ابتدا پاسخ را به ما می‌دهند و سپس از ما امتحان می‌گیرند. اما در زندگی برعکس است. زندگی در ابتدا از ما امتحان می‌گیرد و سپس پاسخ را به ما می‌آموزد. اگر برای مطالعه، روش خود را به سبک زندگی تغییر دهیم قطعا از مطالعه لذت بیشتری خواهیم برد. این روش، همان بازیابی است.

در روش بازیابی ابتدا سوالات را بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. سپس طبق شناختی که از سوالات کسب می‌کنیم به مطالعه می‌پردازیم. با این کار می‌دانیم برای مطالعه باید روی کدام مباحث بیشتر تاکید کنیم و چه نوع سوالاتی را پس از مطالعه پاسخ دهیم.

روش بازیابی بر دو اصل مهم استوار است. یکی امتحان و پاسخ (به همان روش بالا) و دیگری یادداشت نکات هر درس در مواقع بیکاری و یا در مواقعی که قرار است مطالعه را شروع کنیم. برای نوشتن نکات فقط باید به ذهنمان مراجعه کنیم و نیازی نیست از کتاب یا جزوه کمک بگیریم. در این صورت روش بازیابی را به خوبی انجام داده‌ایم. ترفندی مهم برای لذت بردن از مطالعه مخصوصا در ایام امتحانات و جمع‌بندی روش بازیابی است.