کنکور 98

موفقیت در آزمون تیزهوشان با تکراری لجوجانه

پس شما هم برای موفقیت نیازی ندارید که به سراغ کارهای غیرمعمول بروید. گزینش راه‌کاری مناسب با هدف می‌تواند شما را به موفقیت برساند.

موفقیت در آزمون تیزهوشان با تکراری لجوجانه

آزمون تیزهوشان ششم به هفتم یکی از رویدادهای مهم تحصیلی هر دانش‌آموز است. برنامه‌ها و روش‌های بسیاری برای کسب موفقیت در این مرحله وجود دارد.

آیا این جمله به گوشتان خورده است؟ «موفقیت تکرار لجوجانه‌ی کارهای ساده و درست است.»

پس شما هم برای موفقیت نیازی ندارید که به سراغ کارهای غیرمعمول بروید. گزینش راه‌کاری مناسب با هدف می‌تواند شما را به موفقیت برساند.

حجم اصلی سوالات آزمون ورودی مربوط به استعداد تحلیلی و یا همان تست هوش می‌باشد. تکنیک پاسخ‌گویی به این نوع سوالات شناسایی الگوی هر سوال است. توانایی شناخت الگوها جز با تمرین و تکرار حاصل نخواهد شد. پس باید راه‌کاری انتخاب کنیم تا به این توانایی برسیم.

ساده‌ترین و در عین حال درست‌ترین روش تمرین روزانه است. به عبارتی باید هر روز یک مجموعه تستی از درس استعداد تحلیلی انتخاب کرده و آن را تمرین کنید. به موارد زیر دقت نمایید:

  • تعداد سوالات شبیه تعداد سوالات آزمون اصلی باشد

  • زمان در نظر بگیرید

  • مجموعه شامل تمام تیپ‌ها باشد

  • الگوی خود را با الگوی پاسخ‌نامه مقایسه کنید

  • تکرار روزانه مهم‌تر از تعداد سوال کار شده در هر دفعه است