کنکور 98

دانلود رایگان جزوه و تست و نمونه سوال درس اول زبان دهم انسانی

دانلود رایگان جزوه و تست و نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی دهم انسانی

دانلود رایگان جزوه و تست و نمونه سوال درس اول زبان دهم انسانی

دانلود رایگان جزوه و تست و نمونه سوال درس اول زبان انگلیسی دهم انسانی

روش تدریس زبان Communicative Language Teaching) CLT) است.
رویکردی است که بیشتر بر روی تعامل افراد و هدفمند و معنی دار بودن آموزش زبان تمرکز دارد.
در این روش بر روی چند نکته تاکید می شود:
یادگیری دو سویه و مکالمه ای با استفاده از زبان مقصد
ارائه مطالب و متن های اصلی زبان همانند روزنامه ها ، مجلات ، فیلم ها و …
جلب توجه زبان آموزان نه تنها به خود زبان بلکه به روند یادگیری زبان
اشتراک تجربه های شخصی زبان آموز در کلاس و روند یادگیری
تلاش برای بردن فعالیت های داخل کلاس به خارج کلاس

دانلود رایگان جزوه و تست و نمونه سوال درس اول زبان دهم انسانی


هدف موردنظر کتاب (گسترش توانایی تعامل یاCommunicative Competence ) پیگیری شده است.

رویکرد ما به این توانایی هم راستا با نظریه ی Hymes Del است، که این توانایی را قدرت درک موارد زیر از سوی زبان آموز می داند :

1-تشخیص میزان رسمی یا دوستانه بودن فضا

2-تشخیص مناسب بودن بیان جملات با احساساتی که در زمینه و فضای بیان جملات وجود دارند  

3-دانستن این مفهوم که چه مقدار و با چه کیفیتی باید از زبان برای رساندن مفهوم استفاده کرد.


دانلود رایگان جزوه و تست و نمونه سوال درس اول زبان دهم انسانی

جهت دانلود فایل درسنامه و تست ها و نمونه سوالات به فایل ضمیمه دشده در انتهای مطلب مراجعه کنید.

در صورت وجود تمایل برای خرید کتاب میتوانید به سایت خرید آنلاین کتاب کانون مراجعه کنید. 

همچنین برای مشاهده سایر مطالب مربوط به دروس مختلف این مقطع میتوانید به صفحه درس مقطع دهم انسانیمراجعه کنید.