اولین قدم برای جمع‌بندی

اولین قدم شما برای جمع‌بندی دروس، تهیه‌ی یک لیست از مباحث دروس مختلف کنکور است.

اولین قدم برای جمع‌بندی

اولین قدم شما برای جمع‌بندی دروس، تهیه‌ی یک لیست از مباحث دروس مختلف کنکور است.

در یک برگه‌ی کاغذ مباحث کنکور را به سه دسته تقسیم کنید:

دسته‌ی اول: مباحث کامل شده یعنی مباحثی که آن‌ها را خوب مطالعه کرده و تست زده‌اید و اصطلاحا بر آن‌ها مسلط هستید. شاید الان این مباحث به‌طور کامل در ذهنتان نباشد، اما این مباحث را با مرور سریع بازیابی خواهید نمود.

دسته‌ی دوم: مباحث ناقص، یعنی مباحثی که با تست‌زنی و تمرین بیشتر کامل شده و بر آن‌ها مسلط خواهید شد.

دسته‌ی سوم: نخوانده‌ها که بهتر است اکنون این دسته را با مشورت با مشاور خود حذف کنید. اما شاید مشاور در این دسته مبحثی را مشاهده کند که ارزش مطالعه در این برهه‌ی زمانی را داشته باشد.

ابتدا در دوران جمع‌بندی به مرور و بازیابی مباحث دسته‌ی اول در دوره‌ی انتقالی بپردازید و سپس سعی کنید با هر کنکور 3 روز یک‌بار در دروس مختلف یک مبحث کم‌تسلط را به تسلط کامل تبدیل کنید.

وقتي پرسيدن زيبايي سخت كار كردن چيه كه اينقدر زحمت ميكشي؟!

با اطمينان خاطر بگو:

زيباييش اينه كه روياهامو

تو بيداري ميسازم

جاي اينكه تو خواب ببينم...