دانلود اپلیکیشن موبایل دبیران

دانلود اپلیکیشن موبایل ویژه دبیران و آیتم‌های اپلیکیشن را در زیر مشاهده می‌کنید.....

دانلود اپلیکیشن موبایل دبیران


امکان دانلود اپلیکیشن موبایل ویژه دبیران و آیتم‌های آن را  در ادامه مشاهده می‌کنید.....
اپلیکیشن دبیران 


آیتم رفع اشکال دانش آموزان


از طریق آیتم رفع اشکال ، دبیران می‌توانند به سوالات درسی دانش آموزان پاسخ دهند.


این آیتم شامل سه بخش است : 

1-سوالات پاسخ داده نشده

2- سوالات رزرو شده 

3- سوالات پاسخ داده شده 


دبیران با انتخاب سوال از بخش سوالات پاسخ داده نشده، می توانند از طریق ضبط صدا ، گرفتن عکس و یا نوشتن توضیحات به سوالات دانش آموزان پاسخ دهند 

و یا سوالات دانش آموزان را در بخش سوالات رزرو شده قرار دهند تا در فرصتی دیگر به آن سوال پاسخ دهند.
برای دانلود اپلیکیشن دبیران کلیک کنید