ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا (3)

مجموعه تست دامدار مخصوص دوران جمع بندی از کل مباحث فارسی 1 و 2 و3

ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا (3)

مجموعه تست دامدار پنج سوالی قسمت سوم

ویژه دوران جمع‌بندی

محدوده: کل مباحث فارسی 1 و 2 و3

مبحث: لغت و املا

تهیه شده توسط: کیمیا طهماسبی- رتبه 7 کنکور سراسری 97

تست شماره یک:

ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا (3)

تست شماره دو:

ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا (3)


تست شماره سه:

ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا (3)

تست شماره چهار:

ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا (3)

 تست شماره  پنج:

ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا (3)

برای دیدن سایر مطالب درس فارسی روی لینک زیر کلیک کنید.

صفحه درس فارسی

این مجموعه تست را در قسمت فایل‌های ضمیمه دانلود کنید.