باز هم و باز هم چرا چند از 10؟

چندین سال است که در کارنامه‌های کانون علاوه بر تراز و رده بندی بر اساس A . B .C .... و رتبه و نمودارها و... مقایسه چند از 10 را داریم .

باز هم و باز هم چرا چند از 10؟

چندین سال است که در کارنامه های کانون علاوه بر تراز و رده بندی بر اساس A . B .C .... و رتبه و نمودارها و... مقایسه چند از 10 را داریم .

قبل از بررسی چند از 10 داوطلب لازم است داوطلبین به یادگار ماندگار سایت مراجعه نموده و کارنامه داوطلبین قبول شده در رشته های مختلف را ببینند متوجه می شوید که در هیچ رشته ای داوطلبین هر 10 سوال را نیاز نیست پاسخ دهند .

به عنوان مثال در سایت قبول شدگان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و شیراز و اصفهان و تبریز و مشهد به طور میانگین چند از ده درس ها به ترتیب : ادبیات6 عربی7 معارف7 زبان6 زمین1 ریاضی6 زیست8 فیزیک7 شیمی7 بوده.

حال نمیدانم در آزمون های کانون برخی داوطلبین چه اصراری دارند که کل گزینه ها را سیاه کنند!؟ و این همه تکرار می شود که لطفا به تعداد اشتباهات خود توجه کنید، باز هم توجه لازم نمی شود .افزایش تعداد اشتباه بر میگردد به اصرار داوطلب بر جواب دادن به همه سوال ها ...

اصولا همه افراد تمایل دارند کامل باشند و این کمال گرایی یک خصلت تقریبا همگانی ست . اما با داشتن آگاهی میتوان به این واقعیت رسید که با تکنیک ضرب و منها به سادگی می توان از سوالات وقت گیر گذشت و دستپاچه و با عجله جوابی ندهید که در نهایت اشتباه باشد .

با آگاهی از چند از ده تمام رشته ها می توان با آرامش بیشتری سوالات را حل کرد، چون می دانیم که نیاز نیست همه سوالات را حل کنیم .

توجه به برخی نکات ساده و تکراری در برخی زمان ها بیشترین بازده را دارد . و توجه به چند از ده هرچه به کنکور نزدیک تر میشویم اهمیت بیشتری می یابد . با امید به اینکه به این نکته مهم توجه ویژه شود . چه از طرف داوطلبین چه از طرف پشتیبان هایی که لازم است در این بازه زمانی این مطلب را تاکید نمایند .