هفته‌های پایانی کنکوری‌ها، آمیزه‌ای از اشتیاق و اطمینان

رفیق کنکوری من، سلام. واقعا چه تماشایی است تلاش‌های زیبایت در دست‌یابی به بیشترین آمادگی برای کنکور.

هفته‌های پایانی کنکوری‌ها، آمیزه‌ای از اشتیاق و اطمینان

دوست کنکوری من، سلام. واقعا چه تماشایی است تلاش‌های زیبایت در دست‌یابی به بیشترین آمادگی برای کنکور. باور واقعی‌ات به " من می‌توانم " را تحسین می‌کنم. درود بر تو که در ریل برنامه ماندی و تا امروز با قطار پیشرفت همراه هستی. چه زیبا، با نظمی مثال‌زدنی در آزمون‌های جامع و شبیه‌ساز حضور می‌یابی و با دقت و آرامش، به تحلیل پاسخ‌ها و تکمیل دانسته‌ها می‌پردازی.

سعی کن در این روزها تا جای ممکن، مطالب جدید نخوانی. چون هم ذهنت را خسته می‌کنند و هم بازیابی مطالب را برایت دشوار می‌کنند. یادت باشد به سراغ تست‌های پراکنده و تالیفی نروی که آشفتگی ذهنی می‌آورند. بررسی و تحلیل کتاب‌های زرد و تست‌های کنکور، حضور در آزمون‌های جامع و استفاده از مطالب آزمون غیرحضوری نظم ذهنی‌ات را بیشتر می‌کنند.

حتما نگاهی به گنجینه‌ی کتاب خودآموزی، تست‌های نشان‌دار و خلاصه‌برداری‌های طول سال داشته باش. سعی کن با بازیابی ذهنی و تجسم و تصویرسازی مطالب، ذهنت را بیشتر از پیش فعال و چابک‌تر کنی. اکنون که بیشتر از هر زمان دیگری می‌توانی هدف‌گذاری های منطقی چند از ده و تکنیک‌های تست‌زنی با استراتژی بازگشت را به کار بگیری، پس در دام دست‌یابی به درصدهای بالا در همه‌ی درس‌ها نیفت. ایده‌آل‌گرایی احساسی، هم تعداد پاسخ‌های اشتباه و نمره‌ی منفی‌ات را بیشتر می‌کند و هم آرامش و تمرکز ذهنی‌ات را به هم می‌زند.

سعی کن با مشورت با پشتیبان و پزشک متخصص خودت، حالت بهینه‌ی تغذیه و خواب خود را به کار بگیری و روزهای پیشِ رو را با این وضعیت مطلوب سپری کنی. خواب کافی همراه با تغذیه‌ی متعادل و متنوع برای آرامش و عملکرد ذهنی و فیزیکی خوب است. هیچ دارویی را بدون تشخیص و هماهنگی پزشک مجرب استفاده نکن. تماشای فیلم‌های هیجانی و با محتوای ناهنجاری‌های اجتماعی و اخبار و حوادث را به کمترین حد برسان.

 رفیق خوبم! در این روزها لبخند بزن و متبسم باش. چون که تو شایسته‌ی بهترین‌هایی و باور کن که تا همین جا هم یک قهرمانی، قهرمان تلاش در میدان وسیع پیوستگی.

آرزو می‌کنم که با بیشترین آمادگی، آرامش و نشاط در جلسه‌ی آزمون حاضر شوی و مثل همیشه بدرخشی.