روش‌هایی برای موفقیت کنکوری‌ها در این روزها

در دوران امتحانات دروس پایه را از برنامه‌ی خود حذف نکنید.

روش‌هایی برای موفقیت کنکوری‌ها در این روزها

- امتحان‌های نهایی پایان سال را جدی بگیرید.

  • - در دوران انتقالی روی نواقص خود تمرکز کنید.

  • - در دوران امتحانات دروس پایه را از برنامه‌ی خود حذف نکنید.

  • - جمع‌بندی را به روش سه روز یک‌بار اجرا کنید.

  • - تکنیک‌های تست‌زنی را در منزل تمرین کنید.

  • - درس و مبحث جدیدی در دوران جمع‌بندی مطالعه نکنید.

  • - هفته‌ی تورق سریع فقط مختص مرور اجمالی کتاب‌ها و نکات نشان‌دار است.

  • - روز قبل از کنکور به سراغ درس نروید.

  • - به تغذیه و استراحت خود اهمیت بدهید.

  • - در ساعات خواب و مطالعه تعادل را رعایت کنید.