نمونه سوالات تشریحی فارسی چهارم دبستان_درس سوم

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات تشریحی درس سوم فارسی چهارم دبستان از کتاب پرتکرار می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران از کتاب پرتکرار انتخاب شده اس

نمونه سوالات تشریحی فارسی چهارم دبستان_درس سوم

نمونه سوالات تشریحی درس سوم فارسی چهارم دبستان از کتاب پرتکرار

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات تشریحی درس سوم فارسی چهارم دبستان از کتاب پرتکرار می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران از کتاب پرتکرار انتخاب شده است.


1- سوالات پرتکرار امتحانی
2- پوشش دهی مطالب 

برای دیدن صفحه ی درس های چهارم دبستان کلیک کنید.

نمونه سوالات تشریحی فارسی چهارم دبستان_درس سوم

نمونه سوالات تشریحی فارسی چهارم دبستان_درس سوم

نمونه سوالات تشریحی فارسی چهارم دبستان_درس سوم

نمونه سوالات تشریحی فارسی چهارم دبستان_درس سوم

نمونه سوالات تشریحی فارسی چهارم دبستان_درس سوم


فایل های ضمیمه