نمونه سوالات تشریحی فارسی سوم دبستان_درس سوم

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات تشریحی درس فارسی سوم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران از کتاب پرتکرار انتخاب شده است.

نمونه سوالات تشریحی فارسی سوم دبستان_درس سوم

نمونه سوال تشریحی درس فارسی سوم دبستان از کتاب پرتکرار

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات تشریحی درس فارسی سوم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران از کتاب پرتکرار انتخاب شده است.


1- سوالات پرتکرار امتحانی
2- پوشش دهی مطالب 

برای دیدن صفحه ی درس های سوم دبستان کلیک کنید.

نمونه سوالات تشریحی فارسی سوم دبستان_درس سوم

نمونه سوالات تشریحی فارسی سوم دبستان_درس سوم

نمونه سوالات تشریحی فارسی سوم دبستان_درس سوم

نمونه سوالات تشریحی فارسی سوم دبستان_درس سوم

نمونه سوالات تشریحی فارسی سوم دبستان_درس سوم


فایل های ضمیمه