کنکور 98

درسنامه زیست دهم تجربی -فصل دوم

جزوه زیست دهم (فصل دوم) در این جزوه فصل دوم زیست دهم تدریس می‌شود.

درسنامه زیست دهم تجربی -فصل دوم

جزوه زیست دهم  (فصل دوم)

در این جزوه فصل دوم زیست دهم تدریس می شود.

این جزوه مطابق سرفصل های کتاب درسی تقسیم بندی شده است.جزوه نکته محور است .

مطالب این سری درسنامه متناسب با سرفصل امتحانات نهایی است.