جمع بندی گروه بندی‌های غیر گیاهی و غیر جانوری

جمع بندی نکات گروه بندی‌های باکتری ها، قارچ ها، پارامسی، اوگلنا و جلبک

جمع بندی گروه بندی‌های غیر گیاهی و غیر جانوری

سلام دانش آموزان عزیز دوازدهم تجربی

فایلی که به پیوست مشاهده می کنید شامل جمع بندی گروه بندی های غیر گیاهی و غیر جانوری ست که توسط دکتر حسن محمد نشتایی تهیه شده است.

کانال تلگرام دوازدهم تجربی : https://t.me/zistkanoon2