برترین دانشگاه‌های جهان در رتبه بندی «لایدن» را بشناسید

لایدن رتبه بندی دانشگاه‌های جهان را در سال 2019 میلادی منتشر کرد و دانشگاه‌های چینی رتبه‌های اول را در علوم مهندسی، کامپیوتر کسب کردند.

برترین دانشگاه‌های جهان در رتبه بندی «لایدن» را بشناسید

لایدن رتبه بندی دانشگاه‌های جهان را در سال ۲۰۱۹ میلادی منتشر کرد و دانشگاه های چینی رتبه های اول را در علوم مهندسی، کامپیوتر کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام رتبه بندی لایدن توسط مرکز علوم و فناوری دانشگاه لایدن در هلند اجرا می‌شود و در رتبه بندی سال ۲۰۱۹ میلادی اسامی ۹۶۳ دانشگاه برتر جهان مشاهده می‌شود.

رتبه بندی لایدن مبتنی بر داده‌های کتابشناختی است که از وب او ساینس دریافت می‌شود. وب او ساینس شامل ۳ نمایه نامه علوم، علوم اجتماعی و علوم انسانی و هنر است. در این رتبه بندی کتاب و انتشارات کنفرانس‌ها دخالت ندارد.

انتخاب دانشگاه‌ها بر اساس تعداد انتشاراتی صورت گرفته که در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در وب او ساینس نمایه شده است.

این رتبه بندی آمارهایی را در سطح ۵ رشته موضوعی اصلی شامل زیست پزشک و علوم بهداشتی، علوم حیاتی و زمین، ریاضیات و کامپیوتر، علوم طبیعی و مهندسی و علوم انسانی و اجتماعی فراهم آورده و هر کدام از این رشته‌های موضوعی اصلی دارای تعدادی از زیر شاخه‌ها است که در مجموع شامل ۴۵۳۵ رشته موضوعی است.

لایدن با استفاده از مجموعه‌ای از شاخص‌های پیچیده کتابشناختی، آمارهای مورد نظر را در سطح تأثیر علمی، همکاریها، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی دانشگاه‌ها فراهم می‌آورد.

در نظام رتبه بندی لایدن، مقالات علمی شامل انتشارات به زبان انگلیسی که داری نام یا نام‌های مشخص نویسندگان است مورد توجه قرار می‌گیرد. مقالات رترکت شده (ابطال شده) در رتبه بندی لایدن محاسبه نمی‌شوند. این مقالات، مقالاتی هستند که در مجلات هسته منتشر می‌شوند.


جدول ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در چهار شاخص تأثیر علمی، همکاری‌های علمی، دسترسی آزاد به اطلاعات و تنوع جنسیتی

ردیف۱۰ دانشگاه اول شاخص تأثیر علمی۱۰ دانشگاه اول شاخص همکاری‌های علمی۱۰ دانشگاه اول شاخص دسترسی آزاد به اطلاعات۱۰ دانشگاه اول شاخص تنوع جنسیتی
۱هاروارد از آمریکاهاروارد از آمریکا

هاروارد از آمریکا

هاروارد از آمریکا
۲شانگهای جیاتونگ از چینتورنتو از کاناداتورنتو از کاناداتورنتو از کانادا
۳تورنتو از کاناداجان هاپکینز از آمریکاجان هاپکینز از آمریکاسائوپولو از برزیل
۴ژیژیانگ از چینمیشیگان از آمریکامیشیگان از آمریکاجان هاپکینز از آمریکا
۵شانگهای از چینآکادمی علوم چین از چینآکادمی علوم چین از چینمیشیگان از آمریکا
۶میشیگان از آمریکاشانگهای جیاتونگ از چینشانگهای جیاتونگ از چینکالج لندن از انگلستان
۷جان هاپکینز از آمریکاآکسفورد از انگلستانآکسفورد از انگلستانآکسفورد از انگلستان
۸سائوپولو از برزیلاستانفورد از آمریکااستانفورد از آمریکااستانفورد از آمریکا
۹پکن از چینکالج لندن از انگلستانکالج لندن از انگلستانتوکیو از ژاپن
۱۰دانشگاه ملی سئول از کره جنوبیژیژیانگ از چینژیژیانگ از چینواشنگتن سیاتل از آمریکا


قدرت نمایی چینی‌ها در شاخص تأثیر علمی

در شاخص تأثیر علمی از میان ۹۶۳ دانشگاه دنیا، چینی‌ها در صدر ۲۵ دانشگاه اول این رتبه بندی قرار دارند. در میان ۲۵ دانشگاه اول ۱۱ دانشگاه چینی حضور دارند و پس از آن ۷ دانشگاه متعلق به ایالات متحده آمریکا هستند. سه دانشگاه انگلیسی، یک دانشگاه کانادایی، یک دانشگاه ژاپنی، یک دانشگاه کره جنوبی و یک دانشگاه برزیلی نیز در این رده بندی حضور دارند.

۱۰ دانشگاه اول این شاخص شامل دانشگاه‌های هاروارد از آمریکا، شانگهای جیاتونگ از چین، تورنتو از کانادا، ژیژیانگ از چین، شانگهای از چین، میشیگان از آمریکا، جان هاپکینز از آمریکا، سائوپولو از برزیل، پکن از چین، دانشگاه ملی سئول از کره جنوبی هستند.


رتبه دانشگاه‌های برتر در شاخص همکاری‌های علمی

در شاخص همکاری‌های علمی بین المللی در مسافت‌های دور و نزدیک شاهد حضور دانشگاه‌های متنوع‌تری در ۲۵ دانشگاه اول هستیم. به نظر می‌رسد در این شاخص به معنای همکاری توجه بیشتری شده است و این تنوع در همکاری‌ها نیز دیده می‌شود.

در میان ۲۵ دانشگاه اول برتری با آمریکایی‌ها است که ۱۰ دانشگاه را به خود اختصاص داده اند. ۵ دانشگاه از چین، ۴ دانشگاه از انگلستان، یک دانشگاه از کانادا، یک دانشگاه از ژاپن، یک دانشگاه از کره جنوبی، یک دانشگاه از فرانسه، یک دانشگاه از برزیل و یک دانشگاه از استرالیا در این جمع قرار گرفته اند.


شاخص دسترسی آزاد به انتشارات و رتبه دانشگاه‌های جهان

در رده بندی لایدن بخشی از شاخص‌ها به موضوع دسترسی آزاد به انتشارات اختصاص یافته است. در این بخش بازهم برتری با دانشگاه‌های آمریکا است. در ۲۵ دانشگاه اول این بخش ۱۰ دانشگاه از آمریکا هستند اما دانشگاه‌های متفاوتی نسبت به گروه قبلی در رده‌های بالاتر قرار گرفته اند.

در این رتبه بندی ۵ دانشگاه از چین، ۴ دانشگاه از انگلستان، یک دانشگاه از کانادا، یک دانشگاه از برزیل، یک دانشگاه از ژاپن، یک دانشگاه از فرانسه، یک دانشگاه از کره جنوبی و یک دانشگاه از استرالیا در این جمع قرار دارند.


رتبه دانشگاه برتر دنیا در شاخص تنوع جنسیتی

دانشگاه‌های دنیا در شاخص تنوع جنسیتی نیز تنوع را دنبال کرده اند. در میان ۲۵ دانشگاه اول این شاخص با وجود ۱۲ دانشگاه از آمریکا، تنوع دانشگاه‌های اروپایی در این شاخص بیشتر است. در این رتبه بندی ۴ دانشگاه از انگلستان، یک دانشگاه از کانادا، یک دانشگاه از برزیل، یک دانشگاه از ژاپن، یک دانشگاه از فرانسه، یک دانشگاه از کره جنوبی، یک دانشگاه از استرالیا، یک دانشگاه از ایتالیا و یک دانشگاه از آلمان در این جمع قرار دارند.


وضعیت مناطق پنج گانه دنیا در رتبه بندی لایدن

وضعیت مناطق پنج گانه دنیا در رتبه بندی لایدن در شاخص تأثیرگذاری علمی نشان می‌دهد از منطقه آسیا ۳۶۱ دانشگاه از ۹۶۳ دانشگاه مورد رده بندی قرار گرفته اند که نشان از قدرت بخش آسیا دارد چرا که در منطقه اروپا ۳۴۶ دانشگاه از مجموع ۹۶۳ دانشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

منطقه آمریکای شمالی با ۲۰۳ دانشگاه و از مناطق اقیانوسیه و آمریکای جنوبی هر کدام با ۳۱ دانشگاه و منطقه آفریقا با ۱۴ دانشگاه در رده بندی قرار دارند.

در بخش علوم مختلف نیز دانشگاه‌های مختلف در شاخص تأثیر علمی دسته بندی شده اند. در علوم زیستی و پزشکی از ۹۶۳ دانشگاه، ۹۰۸ دانشگاه دارای رتبه هستند.


جدول ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در پنج دسته از علوم

ردیف

۱۰ دانشگاه اول

علوم زیستی و پزشکی

۱۰ دانشگاه اول

علوم طبیعی و زمین

۱۰ دانشگاه اول

علوم کامپیوتر و ریاضی

۱۰ دانشگاه اول

علوم فیزیک و مهندسی

۱۰ دانشگاه اول

علوم انسانی و اجتماعی

۱هاروارد از آمریکا

سائوپولو از برزیل

شینهوا از چینشینهوا از چینهاروارد از آمریکا
۲تورنتو از کاناداژیژیانگ از چینXidian از چینژیژیانگ از چینتورنتو از کانادا
۳جان هاپکینز از آمریکاکالیفرنیا دیویس از آمریکادانشگاه علوم الکترونیکی و فناوری چینانستیتو تکنولوژیهاربین از چینآکسفورد از انگلستان
۴شانگهای جیاتونگاز چینفلوریدا از آمریکاانستیتو تکنولوژی هاربیناز چینشانگهای جیاتونگ از چینکالج لندن از انگلستان
۵میشیگان از آمریکانانیانگ از چینژیژیانگ از چینXidian جیاتونگ از چینمیشیگان از آمریکا
۶پنسیلوانیا از آمریکاواگنینگن از هلندBeihang از چینجیلین از چینکلمبیا از آمریکا
۷کالیفرنیا سن فرانسیسکو از آمریکادانشگاه کشاورزی چینشانگهای جیاتونگ از چینتیانجین از چینپنسیلوانیا ایالتی از آمریکا
۸پیتسبورگ از آمریکادانشگاه علوم جغرافیا چیندانشگاه علوم و فناوریهاوژانگ از چیندانشگاه علوم و فناوری چینآمستردام از هلند
۹فودان از چینکوئینزلند از استرالیادانشگاه جنوب شرقی چیندانشگاه علوم و فناوریهاوژانگ از چیننیویورک از آمریکا
۱۰کیس وست رزرو از آمریکادانشگاه شمال غربی علوم کشاورزی و جنگلداری چیندانشگاه علوم ارتباطی و مخابراتی پکن از چینتوکیو از ژاپنپنسیلوانیا از آمریکا


منبع :