ویژگی آزمون 17 خرداد (جامع اول) دوازدهم تجربی

ویژگی آزمون 17 خرداد (جامع اول) دوازدهم تجربی قابل مشاهده در لینک بالا

ویژگی آزمون 17 خرداد (جامع اول) دوازدهم تجربی

دانش آموزان عزیز وقت شما به‌خیر

ویژگی‌های آزمون 17 خرداد (جامع اول)‌ دوازدهم تجربی به قرار زیر است:


شایان ذکر است این آزمون 10 سؤال اعتبارسنجی دارد که پاسخ‌گویی به آن‌ها برای همه دانش‌آموزان اجباری است.

ویژگی آزمون 17 خرداد (جامع اول) دوازدهم تجربی

ویژگی آزمون 17 خرداد (جامع اول) دوازدهم تجربی


موفق باشید.