پاسخ سوال‌های هوش و استعداد - ششم دبستان

دانش‌آموزان عزیز ششمی در زیر پاسخ سوال‌های هوش و استعداد که در مطلب قبل برای شما قرار دادیم، آورده شده است. سوال‌ها را به دقت بخوانید و آنها را پاسخ دهید

پاسخ سوال‌های هوش و استعداد - ششم دبستان

دانش‌آموزان عزیز ششمی

در زیر پاسخ سوال‌های هوش و استعداد که در مطلب قبل برای شما قرار دادیم، آورده شده است. سوال‌ها را به دقت بخوانید و آنها را پاسخ دهید سپس پاسخ خود را با پاسخ تشریحی که در زیر برای شما آورده‌ایم مقایسه کنید.

فایل PDF پاسخ نیز برای شما در ادامه قرار داده شده است.

موفق باشید

زهرا عسگری - گروه تولید آزمون ششم دبستان

پاسخ سوال‌های هوش و استعداد - ششم دبستان