نمونه سوال‌های هوش و استعداد - ششم دبستان

دانش‌آموزان عزیز ششمی در زیر نمونه سوال‌هایی از هوش و استعداد برای شما آورده شده است. سوال‌ها را به دقت بخوانید و آن‌ها را پاسخ دهید.

نمونه سوال‌های هوش و استعداد - ششم دبستان

دانش‌آموزان عزیز ششمی

در زیر نمونه سوال‌هایی از هوش و استعداد برای شما آورده شده است. سوال‌ها را به دقت بخوانید و آن ها را پاسخ دهید سپس پاسخ خود را با پاسخ تشریحی که در مطلب بعدی برای شما آورده‌ایم مقایسه کنید.

فایل PDF آزمون نیز برای شما در ادامه قرار داده شده است.

موفق باشید

زهرا عسگری - گروه تولید آزمون ششم دبستان

نمونه سوال‌های هوش و استعداد - ششم دبستان

نمونه سوال‌های هوش و استعداد - ششم دبستان

نمونه سوال‌های هوش و استعداد - ششم دبستان