رتبه1 انسانی: دانش آموزان پایه از تابستان چگونه استفاده کنند؟

فرنوش فخار به بیان پیشنهادات خود در خصوص مطالعه برای تابستان در مقطع پایه می‌پردازد...

رتبه1 انسانی: دانش آموزان پایه از تابستان چگونه استفاده کنند؟

فرنوش فخــار

رتبه1 منطقه2 - دانشجوی حقوق تهــران

« استفاده از تابستان در مقطع پایـه »

در ابتدا باید میان تابستان سال پس از مقطع دهم و یازدهم تفکیک قائل شد.

الزامی ترین کار در تابستانِ پس از سال دهم قوی کردنِ درس های مفهومی و قواعدی ، رفع اشکال و شروع فرایند تست زنی در این درس هاست. نکته این است که در این بازه ی زمانی لزومی به خواندن درس های حفظی نیست. زیرا فاصله ی زیادی تا کنکور باقی مانده و قطعا این دروس به فراموشی سپرده خواهد شد. شاید گفته شود باز هم خواندن درس ها یک مرتبه قبل از کنکور بهتر از هیچ نخواندن است حال با هرچه قدر فاصله ، ولی در مقابل باید گفت که تصمیم به جمع بندی تمام درس های دهم در تابستان پس از سالِ دهم کاری بس خطرناک است و ممکن است به خستگی دانش آموز در نزدیکیِ کنکور منجر شود.

پس بهتر است که تمرکز بر روی درس های قواعدیِ سال دهم باشد.

حال باید به تابستان پس از سال یازدهم که واجد اهمیت فراوانی است پرداخت.

این تابستان کمی فشرده تر و با کیفیت تر از تابستان سال قبل اما مهم تر است. فشرده تر از این نظر که باید به جمع بندیِ نسبیِ سال دهم و یازدهم اما با اولویتِ سال یازدهم پرداخت ، چه مفهومی و قواعدی و چه حفظی. اما هم چنان باید دقت داشت که فشار کار و تلاش نباید به حدی باشد که به خستگیِ دانش آموز منجر شود. تفریحات و استراحت های ذهنی اگرچه شاید محدود تر از قبل ولی همچنان باید باشد. باید دقت داشت که جمع بندی دروس دهم و یازدهم نسبی است! یعنی نیازی به تمام کردن کلیه ی کتاب ها و درس ها و تحمیل کردن فشاری عجیب بر خود نیست. بلکه باید توجه داشت که بعد از مهر نیز فرصت خوبی برای خواندن درس های پایه در کنار دروس دوازدهم است.

در جمع بندیِ بحث باید به طور خلاصه ذکر کنم که تابستان مساوی است با طلایی ترین زمان برای رفع اشکال ها و تقویتِ هرچه بیشتر پایه ، منتهی فرصتی خوب نیز برای استراحت ذهنی! پس دو فاکتور باید در کنار هم رعایت شود تا به موفقیت در کنکور منجر شود.

برای استفاده از خدمات پشتیبانی ویژه فرنوش فخـار  و یا سایر رتبه های برتر :
عدد 6 را به  5000116463  ارسال نمایید و یا با شماره تلفن 02186121706 تماس حاصل نمایید.

مطالب مرتبط