رتبه6تجربی:دانش آموزان دهم؛ چگونه از تابستان99 استفاده کنیم؟

صدرا بهروزیه به بیان تجربیات خود در خصوص استفاده از تابستان پرداخته و چند توصیه برای استفاده بهتر از این ایام برای دانش آموزان دهمی دارد

رتبه6تجربی:دانش آموزان دهم؛ چگونه از تابستان99 استفاده کنیم؟

صدرا بهروزیـه

رتبه6 منطقه1 - دانشجوی پزشکی تهــران

« چگونه از تابستان 99 استفاده کنیم؟ »

اکثر دانش‌آموزان مایلند که سال تحصیلی را با بیشترین آمادگی شروع کنند، اما گاها نمیدانند که چگونه از تابستان بهترین استفاده را بکنند؛

* چند پیشنهاد را در مورد این دوران در ادامه می خوانید:

دهمی ها (دانش آموزانی که از مهرماه یازدهمی خواهند شد): دروس عمومی به دلیل اهمیت زیادی که دارند، بهتر است از سال دهم، در کنار دروس اختصاصی، به طور جدی مطالعه شوند.

 پیشنهاد می‌شود که دانش‌آموزان دهمی، در تابستان، کتب دروس عمومی یازدهم را در برنامه‌ی درسی خود قرار دهند و تا حد امکان مطالعه کنند و در کنار آن حتما دروس عمومی سال دهم خود را دوباره مرور کنند؛ در مورد دروس اختصاصی هم علاوه بر مرور دروس دهم، بهتر است تعدادی از دروس اختصاصی یازدهم در اولویت قرار داده شوند و تا حد امکان مطالعه شوند. 

یکی از مهمترین دروس اختصاصی، زیست شناسی می باشد. دانش آموزان می توانند زیست شناسی یازدهم را به صورت ترکیبی با دهم مطالعه کنند تا یادگیری بیشتری داشته باشند.

یکی از دروس اختصاصی دیگر که حائز اهمیت است، ریاضی می باشد. بهتر است دانش آموزان، درس ریاضی را در برنامه‌ی روزانه‌ی خود قرار دهند و در کنار مطالعه‌ی ریاضی یازدهم از کتاب درسی یا درسنامه‌ی کتاب کمک درسی، تعدادی تست از چند فصل مهم ریاضی حل و بررسی و نشاندار کنند. انتخاب فصول برای تست زدن، به شناخت دانش‌آموز از نقاط ضعف و قوت خود بستگی دارد. 

دانش آموزان با توجه به حجم برنامه‌ی درسی خود، میتوانند مطالعه‌ی فیزیک و شیمی یازدهم را نیز در آن بگنجانند.

برای استفاده از خدمات پشتیبانی ویژه صدرا بهـروزیه و یا سایر رتبه های برتر :
عدد 6 را به  5000116463  ارسال نمایید و یا با شماره تلفن 02186121706 تماس حاصل نمایید.

مطالب مرتبط