فیلم حل نمونه سوالات امتحانی دهم ،یازدهم و دوازدهم

حل نمونه سوالات امتحان نهایی ویژه دهم ،یازدهم و دوازدهمی‌ها برای گروه‌های ریاضی و تجربی برگزار می‌شود.

فیلم حل نمونه سوالات امتحانی دهم ،یازدهم و دوازدهم

حل نمونه سوالات امتحانی نیم سال دوم ویژه مقاطع دهم ،یازدهم و دوازدهمی ها  همراه باتدریس دبیران برای گروه های ریاضی و تجربی  به منظور آمادگی بهتر برای امتحانات نیم سال دوم برگزار می شود.


فیلم حل نمونه سوالات امتحانی دهم ،یازدهم و دوازدهم

فیلم حل نمونه سوالات امتحانی دهم ،یازدهم و دوازدهم




این دوره ها برای هر درس شامل 3 قسمت حل نمونه سوالات امتحان نهایی  می باشد .

دانش آموزان  می توانند برای مشاهده فیلم ها و نمونه سوالات امتحان نهایی به این لینک مراجعه نمایند .

دروس مشترک رشته ریاضی و تجربی دهم ، یازدهم و دوازدهم شامل دروس : شیمی دهم ،شیمی2 یازدهم ،شیمی3 دوازدهم ،ریاضی دهم .

دروس رشته تجربی دهم ، یازدهم و دوازدهم شامل : فیزیک دهم ،زیست شناسی دهم ،ریاضی یازدهم ،فیزیک یازدهم ،زیست شناسی یازدهم ،فیزیک 3 دوازدهم ،ریاضی 3 دوازدهم ،زیست شناسی 3 دوازدهم .

دروس رشته ریاضی دهم ، یازدهم و دوازدهم شامل : فیزیک دهم ،فیزیک یازدهم ،حسابان 1 یازدهم ،فیزیک 3 دوازدهم ،حسابان 2 دوازدهم ،هندسه 3 دوازدهم ،ریاضیات گسسته دوازدهم .

دروس رشته انسانی  شامل : ریاضی و آمار .


مشاهده فیلم های حل نمونه سوالات نیم سال دوم