آموزش و سرگرمی فیزیک:چطور یک قطار مغناطیسی ساده درست کنیم؟

نحوه کارکرد این قطار مغناطیسی به کمک انرژی باتری و آهنربا تامین می‌شود و فنر یا سیم پیج مسی به تکرار این روند کمک می‌کند.

آموزش و سرگرمی فیزیک:چطور یک قطار مغناطیسی ساده درست کنیم؟

قطارهای مغناطیسی (مگلو ) با استفاده از نیروی مغناطیسی و قانون دافعه قطب های همسان الکتریکی در هوا شناور و رو به جلو رانده شده و با سرعت بسیار زیادی که تا 580 کیلومتر در ساعت نیز به ثبت رسیده، حرکت می کنند.


قطار مغناطیسی ساده: نحوه کارکرد این قطار مغناطیسی به کمک انرژی باتری و آهنربا تامین می شود و فنر یا سیم پیج مسی به تکرار این روند کمک می کند.فایل های ضمیمه