جمع بندی "آمار"

دانش آموزان یازدهمی! با سلام فایلی که در پیوست مشاهده می‌کنید مجموعه ای از تست‌های جمع بندی از مبحث آمار است. تعداد سوالات:35 پاسخ:در تاریخ یک خرداد به سایت پست خواهد شد.

جمع بندی "آمار"

دانش آموزان یازدهمی!

با سلام 

فایلی که در پیوست مشاهده می کنید 

مجموعه ای از تست های جمع بندی از مبحث آمار است.

تعداد سوالات:35

پاسخ:در تاریخ یک خرداد به سایت پست خواهد شد.


فایل های ضمیمه