آزمون هدیه 24 خرداد - سوم و چهارم دبستان

دانش آموزان عزیز و اولیا گرامی در فیلم زیر منطق و ویژگی‌های آزمون هدیه 24 خرداد ماه توضیح داده شده است. پس از مشاهده فیلم، سوالات خود را در قسمت کامنت‌ها بپرسید.

آزمون هدیه  24 خرداد - سوم و چهارم دبستان

دانش آموزان عزیز و اولیا گرامی 

در فیلم زیر منطق و ویژگی های آزمون هدیه 24 خرداد ماه توضیح داده شده است.

پس از مشاهده فیلم، سوالات خود را در قسمت کامنت‌ها بپرسید.

فایل های ضمیمه