درسنامه زیست دهم تجربی فصل اول

جزوه زیست دهم (فصل اول) در این جزوه فصل اول زیست دهم مبحث اندازه گیری تدریس می‌شود.

درسنامه زیست دهم تجربی فصل اول

جزوه زیست دهم  (فصل اول)

در این جزوه فصل اول زیست دهم مبحث  اندازه گیری تدریس می شود.

این جزوه مطابق سرفصل های کتاب درسی تقسیم بندی شده است.جزوه نکته محور است .

مطالب این سری درسنامه متناسب با سرفصل امتحانات نهایی است.