درسنامه شیمی دهم از ابتدای کتاب تا صفحه 19

جزوه شیمی دهم (فصل اول) در این جزوه فصل اول شیمی دهم مبحث کیهان زادگاه الفبای هستی تدریس می‌شود.

درسنامه شیمی دهم از ابتدای کتاب تا صفحه 19

جزوه شیمی دهم  (فصل اول)

در این جزوه فصل اول شیمی دهم مبحث  کیهان زادگاه الفبای هستی تدریس می شود.

این درسنامه مطابق سرفصل های کتاب درسی تقسیم بندی شده است.جزوه نکته محور است .

مطالب این سری درسنامه متناسب با سرفصل امتحانات نهایی است.