آزمون هدیه دوم دبستان - 24 خرداد

در تاریخ 24 خرداد ماه آزمونی رایگان برای تمامی مقاطع از جمله دوم دبستان برگزار می‌شود.

آزمون هدیه دوم دبستان - 24 خرداد

آزمون 24 خرداد آزموني هديه است كه به صورت رايگان مي توانيد ثبت نام كنيد.

هدف از آزمون، ماكت آزمون و ساير نكات مهم درباره اين آزمون را در فايل ضميمه مي توانيد ببينيد.

فایل های ضمیمه