هر آنچه که باید در مورد آزمون 24 خرداد پنجم دبستان بدانید

در این فیلم آموزشی ویژگی‌های آزمون 24 خرداد آورده شده است.

هر آنچه که باید در مورد آزمون 24 خرداد پنجم دبستان بدانید

در این فیلم آموزشی ویژگی های آزمون 24 خرداد آورده شده است.

فایل های ضمیمه

فیلم آموزشی منطق برنامه 24 خرداد