با جعبه‌ابزار کارنامه، تصوری واقعی از خودتان داشته باشید

این روزها زمان جمع‌بندی همه‌ی آموخته‌های شما از ابتدای سال تحصیلی تاکنون است.

با جعبه‌ابزار کارنامه، تصوری واقعی از خودتان داشته باشید

این روزها زمان جمع‌بندی همه‌ی آموخته‌های شما از ابتدای سال تحصیلی تاکنون است. شاید جمع‌بندی به‌دلیل بیشترشدن حجم درس‌ها و دورشدن از زمان مرور مطالب، کمی دشوار به نظر برسد. یکی از راه‌هایی که به آسان‌ترشدن جمع‌بندی درس‌ها کمک می‌کند، استفاده از جعبه‌ابزار کارنامه است. کارنامه‌های مبحثی و بازیابی برای دوران جمع‌بندی تهیه شده‌اند.

در کارنامه‌ی مبحثی که بر اساس جمع‌بندی همه‌ی آزمون‌های شما تنظیم شده است، به تک‌تک مباحث توجه شده است. به کمک این کارنامه، تصورات شخصی خود را با نتایج واقعی آماری مقایسه می‌کنید.

کارنامه‌ی بازیابی بر اساس وضعیت پاسخ‌گویی شما در آزمون‌های قبل تهیه شده است. قبل از درس‌خواندن، یک بار دیگر به سؤالات این کارنامه پاسخ دهید. بعد از آن متوجه می‌شوید که آیا سؤالاتی را که قبلاً درست پاسخ داده‌اید هنوز هم درست می‌زنید و اکنون به چند سؤال از سؤالاتی که قبلاً غلط پاسخ داده‌ یا بدون پاسخ گذاشته‌اید، می‌توانید پاسخ دهید.

این کارنامه‌ها کمک می‌کند تصورات شما از خودتان به واقعیت نزدیک‌تر باشد.