با کتاب مجموعه‌سؤالات امتحانی از امتحانات لذت ببرید

در این کتاب برای هشت درس اصلی یعنی فارسی، املا و انشا، عربی، زبان انگلیسی، پیام‌های آسمانی، مطالعات اجتماعی، ریاضی و علوم سؤال طرح شده است.

با کتاب مجموعه‌سؤالات امتحانی از امتحانات لذت ببرید

کتاب مجموعه‌سؤالات امتحانی برای جمع‌بندی نهایی درس‌ها مناسب است. در این کتاب برای هشت درس اصلی یعنی فارسی، املا و انشا، عربی، زبان انگلیسی، پیام‌های آسمانی، مطالعات اجتماعی، ریاضی و علوم سؤال طرح شده است. برای هرکدام از این درس‌ها، ۵ دوره نمونه‌سؤال امتحانی نیم‌سال اول و ۵ دوره نمونه‌سؤال امتحانی نیم‌سال دوم به‌صورت آزمون، همراه با بارم و پاسخ تشریحی آورده شده است (درمجموع ۱۰ آزمون برای هر درس).

این آزمون‌ها از مجموعه‌سؤالات امتحانی جمع‌آوری‌شده از شهرهای تهران و اصفهان و بجنورد و بهبهان و کرج و بیرجند و قم و ارومیه و بناب و تبریز و ساری و سمنان و... انتخاب شده‌اند که از ساده به دشوار قرار گرفته‌اند و در انتهای کتاب نیز پاسخ تشریحی هرکدام از آن‌ها آورده شده است.

شما می‌توانید هرکدام از این آزمون‌ها را در مدت‌زمانی که برای هر آزمون مشخص شده است، امتحان بدهید و با استفاده از پاسخ تشریحی و بارم هر سؤال، آن را تصحیح کنید. همچنین اگر سؤالی را اشتباه حل کردید و به مطالعه‌ی آن مبحث در کتاب درسی نیاز داشتید، آدرس صفحات کتاب مرتبط با سؤال در کنار پاسخ تشریحی هرکدام از سؤالات آمده است. به این ترتیب می‌توانید مباحثی را که در آن‌ها ضعف دارید، شناسایی کرده، بیشتر روی آن‌ها تمرکز کنید. همچنین وقتی مطالعه‌ی یکی از درس‌ها را برای امتحان نیم‌سال اول یا دوم تمام کردید، می‌توانید با آزمون‌دادن تمام مباحث را مرور سریع کنید و امتحان را برای خود شبیه‌سازی کنید.

در این کتاب بهترین نمونه‌سؤالات امتحانی مدارس مختلف استان‌ها و شهرهای بزرگ و کوچک کشور آورده شده است. همچنین تیپ‌های مختلف مدارس نیز در نظر گرفته شده و از نمونه‌سؤالات امتحانی مدارس دولتی و نمونه‌دولتی و تیزهوشان و غیرانتفاعی نمونه‌هایی در این کتاب آورده شده است. به این ترتیب با مطالعه‌ی این کتاب می‌توانید سؤال‌های جدیدی را که قبلاً نمونه‌ی آن‌ها را ندیده‌اید، حل کنید و با سلیقه‌های معلمان شهرها و مدارس مختلف آشنا شوید.

 کتاب مجموعه‌سؤالات امتحانی