برای امتحانات پایان سال برنامه‌ریزی کردید؟

امتحانات پایان سال شروع شده است. اگر به‌موقع دست‌به‌کار شوید، راهکاری برای موفقیت وجود خواهد داشت.

برای امتحانات پایان سال برنامه‌ریزی کردید؟

امتحانات پایان سال شروع شده است. اگر به‌موقع دست‌به‌کار شوید، راهکاری برای موفقیت وجود خواهد داشت. بهتر است از همین حالا برنامه‌ای ویژه برای خود تدارک ببینید. بهترین کار این است که جایگاه خود را در هر درس مشخص کنید؛ یعنی نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید تا بتوانید وضعیت خود را بهبود ببخشید. برای مثال وضعیت خود را در درس ریاضی بررسی کنید. اگر بر مباحث و مطالب نیم‌سال اول مسلط هستید، می‌توانید فقط از آن‌ها نمونه‌سؤال امتحانی حل کنید و بیشترِ وقت خود را برای مطالب نیم‌سال دوم صرف کنید. از کتاب سؤالات پرتکرار کمک بگیرید و مسئله حل کنید. اگر نتوانستید به سؤالی پاسخ دهید، اشکالات خود را شناسایی کنید و یک بار دیگر به کتاب یا جزوه‌ی معلم رجوع کنید و برای آن مبحث مطالعه‌ی بیشتری داشته باشید. یادگیری‌های ناقص خود را با کمک معلم و دوستانتان برطرف کنید.

این بررسی را برای همه‌ی درس‌های خود به کار بگیرید تا علاوه بر استفاده‌ی بهینه از زمان، بتوانید بهترین نتیجه‌ی خود را کسب کنید.