پرونده‌ی هنر: رنسانس و رهیافت انسان خردگرا

رنسانس در لغت به‌معنی احیا یا تجدید است که در ربع آخر قرن چهاردهم میلادی آغاز شد و تا سال 1959 میلادی ادامه پیدا کرد.

پرونده‌ی هنر: رنسانس و رهیافت انسان خردگرا

رنسانس در لغت به‌معنی احیا یا تجدید است که در ربع آخر قرن چهاردهم میلادی آغاز شد و تا سال ۱۹۵۹ میلادی ادامه پیدا کرد. مورخانْ رنسانس را یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ هنر در جهان می‌دانند. شهر شگفت‌انگیز فلورانس ایتالیا مهد رنسانس است با بزرگان و نابغه‌هایی تکرارنشدنی همچون میکل‌ آنژ و لئوناردو داوینچی و رافائل.

داوینچی در فلورانس بالید. مجسمه‌ساز و معمار و مهندس و دانشمند بود. در پرده‌ی مونالیزا، معروف به لبخند ژوکوند، لبخندی رازناک و هزارتو خلق کرد که تا امروز هنوز معمایی بر سر زبان‌هاست. داوینچی در کار سایه‌روشن‌ها ابتکار تازه‌ای ابداع کرد و از تابش نور بر اشیا بهره جست.

رافائلِ مجسمه‌ساز و نقاش ایتالیایی، شیوه‌های روان‌شناختی و کالبدشناختی داوینچی را با استادی تمام و در منتهای نوآوری دنبال کرد. همچنین نقاشی پرتره را که از دستاوردهای بارز و برجسته‌ی دوران رنسانس محسوب می‌شود، رافائل به اعتلا رساند.

داوینچی و میکل آنژ و رافائل در زمره‌ی بزرگ‌ترین هنرمندان پیشگام مکتب اومانیسم هستند.

پرونده‌ی هنر: رنسانس و رهیافت انسان خردگرا

پرونده‌ی هنر: رنسانس و رهیافت انسان خردگرا

پرونده‌ی هنر: رنسانس و رهیافت انسان خردگرا