من این‌گونه بهتر یاد می‌گیرم

با یک‌بارخواندن متوجه نمی‌شوم. حتماً خلاصه‌ی آن درس را می‌نویسم. کنفرانس می‌دهم و آخر سر سؤال کتاب درسی را حل می‌کنم.

من این‌گونه بهتر یاد می‌گیرم

آقا معلم از بچه‌ها سؤالی متفاوت پرسیده بود؛ پرسشی که هیچ‌یک از دانش‌آموزان به آن جواب اشتباه نداده بودند؛ پاسخ‌هایی در شأن زیبایی پایان‌ناپذیری افکار انسانی. پرسش این بود: «تو چگونه بهتر یاد می‌گیری؟»

۱. عباس: با یک‌بارخواندن متوجه نمی‌شوم. حتماً خلاصه‌ی آن درس را می‌نویسم. کنفرانس می‌دهم و آخر سر سؤال کتاب درسی را حل می‌کنم.

۲. رضا: برای درس ریاضی، در کلاس به صحبت‌های دبیر گوش می‌دهم و به روش تدریس و حل مسائل‌ دقت‌ می‌کنم. سپس کتاب درسی را می‌خوانم و تمرین حل می‌کنم.

۳. ابوالفضل: به حرف‌های معلم درباره‌ی درس فکر می‌کنم و با نوشتن سؤال‌های سخت به عمق کتاب فرومی‌روم.

۴. حبیب: یک جمله را می‌خوانم و سه بار تکرار می‌کنم. بعد مادرم از من می‌پرسد.

۵. محمدمهدی: بعد از خواندن کتاب درسی، صحبت‌های معلم و سؤال‌هایی را که از ما پرسیده، مرور می‌کنم.

۶. محمد: کتاب درسی را می‌خوانم و هرچه را یاد می‌گیرم، در برگه‌ای می‌نویسم و از والدین می‌خواهم برگه‌ام را تصحیح کنند.

۷. امین: درس‌های تدریس‌شده را در همان روز می‌خوانم. هفته‌ی اول، کلیات مطالب درسی را متوجه می‌شوم و در آخر هفته از خودم آزمون می‌گیرم تا بدانم در هفته‌ی بعد برای چه موضوعاتی بیشتر تمرین کنم.