امروز چه کار مهمی را انجام دهیم؟

دهمی‌ها و یازدهمی‌ها معمولاً در این بازه‌ی زمانی این سؤال مهم را دارند: برای اینکه در سال آینده موفق شوم، چه کاری باید انجام دهم؟

امروز چه کار مهمی را انجام دهیم؟

دهمی‌ها و یازدهمی‌ها معمولاً در این بازه‌ی زمانی این سؤال مهم را دارند: برای اینکه در سال آینده موفق شوم، چه کاری باید انجام دهم؟

این سؤال مهم و اساسی، پاسخ پیچیده‌ای ندارد؛ سهلِ ممتنع است. اگر با دانش‌آموزان کنکوری صحبت کنید، اغلب در درس‌های دهم و یازدهم مشکل دارند. اکنون شما باید چند کار مهم را انجام دهید:

۱. سؤالات تشریحی زیادی حل کنید و مطمئن شوید مباحث امسال را به‌خوبی یاد گرفته‌اید. این مباحث ارتباط مفهومی زیادی با مباحث سال بعد دارد و باعث یادگیری مطالب می‌شود.

۲. برنامه‌ی تابستان خود را از همین حالا مشخص کنید. قرار نیست مدتی تحصیل و درس را تعطیل کنید. از اولین آزمون تابستان پرقدرت در آزمون شرکت کنید و اجازه‌ی بی‌برنامگی به خود ندهید. برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها را از نمایندگی‌های کانون بگیرید.