تا فتح قله، مولّد و در آماده‌باش باشید

نکته‌ی اساسی برای پیشرفت درسی هر دانش‌آموزی این است که خودِ واقعی‌اش را بشناسد.

تا فتح قله، مولّد و در آماده‌باش باشید

نکته‌ی اساسی برای پیشرفت درسی هر دانش‌آموزی این است که خودِ واقعی‌اش را بشناسد. شناخت واقعی خود، در گرو کشف نقاط قوتی است که دارید. فقط کافی است بلندپرواز و مشتاق و باهوش باشید تا صرف‌نظر از اینکه از کجا شروع کرده‌اید، به دورترین قله‌های پیشرفت درسی برسید.

هر دانش‌آموزی باید از خود واقعی‌اش، یعنی از نقاط قوتش شروع کند. تنها راه شناخت نقاط قوت، تحلیل بازخورد است. هر درسی را می‌خوانید، قلم و کاغذ بردارید و بنویسید که انتظار دارید چه اتفاقی بیفتد. نتیجه‌ی کار را با سطح انتظار خود مقایسه کنید. چند بار به این روش عمل کنید. مطمئن باشید هر بار غافلگیر می‌شوید و در مدت کوتاهی متوجه خواهید شد که نقاط قوت شما در چه درسی است و با چه روشی می‌توانید بیشترین بازدهی را به دست آورید.