چگونه بین مطالب ارتباط برقرار کنیم؟

موضوع مهمی که باید در این دوره به آن توجه کرد این است: سرعت را کم کنید و مفاهیم درسی را به هم ارتباط دهید.

چگونه بین مطالب ارتباط برقرار کنیم؟

موضوع مهمی که باید در این دوره به آن توجه کرد این است: سرعت را کم کنید و مفاهیم درسی را به هم ارتباط دهید.

سؤالات ترکیبی در آزمون‌ها، پرتعدادترین سؤالاتی است که یا بی‌پاسخ می‌ماند یا پاسخ اشتباه دارد. اکثر سؤالاتی را که نمی‌توانید پاسخ دهید، جزو سؤالات  ترکیبی است؛ یعنی سؤال از دو موضوعی طرح می‌شود که با هم ارتباط مفهومی دارند.

در این دوره باید به ارتباط مفهومی مباحث درسی فکر کنید. چشم‌هایتان را ببندید و در ذهن خود به دنبال ارتباط مفاهیم بگردید تا موضوع برای همیشه در ذهنتان تثبیت شود. فرض کنید که مفاهیم، گوی‌هایی هستند که در محیط ذهن شما پراکنده‌اند. اگر آن‌ها را با طناب‌هایی (ارتباط مفهومی) به یکدیگر وصل کنید، این شبکه ماندگاری طولانی‌تری خواهد داشت.

از کتاب ۱۰ کنکور سؤال حل کنید و سپس آن‌ها را بررسی کنید و ببینید کدام مباحث از کتاب‌های درسی به یکدیگر مرتبط هستند. پاسخ تشریحی سؤالات را به‌دقت بخوانید و به موضوع حساس شوید.