هدف‌گذاری واضح و شفاف به روش گفت‌وگو

حال که نتیجه‌ی آزمون‌هایتان را تا اینجای کار دارید، می‌توانید یک برنامه‌ی مشخص بنویسید؛ یک برنامه‌ی عملی برای ساختن نتیجه‌ی هر یا همه‌ی درس‌هایی که می‌خواهید پیشرفت کنید.

هدف‌گذاری واضح و شفاف به روش گفت‌وگو

حال که نتیجه‌ی آزمون‌هایتان را تا اینجای کار دارید، می‌توانید یک برنامه‌ی مشخص بنویسید؛ یک برنامه‌ی عملی برای ساختن نتیجه‌ی هر یا همه‌ی درس‌هایی که می‌خواهید پیشرفت کنید. 

 هر نتیجه‌ای را که از این درس یا آن درس خاص انتظار دارید، به روی کاغذ بیاورید. این سند مکتوب، به تعبیر حافظ «عهد و میثاقی است» که به دیدار اتاق مطالعه‌تان نصب می‌کنید و یک لحظه هم از آن چشم برنمی‌دارید. زحمت و تلاش مهم است؛ اما از آن مهم‌تر، نظمی است که به آن می‌دهید. نظم یعنی طبقه‌بندی. طبقه‌بندی یعنی اولویت‌هایت را بشناس و از آن مهم‌تر، خودت را بشناس. اولویت‌بندی به همان اندازه مهم است که وضوح و شفافیت در هدف‌. هدف‌های مشکوک و معیوب یا جزئی و واسطه‌ای را به کناری بگذارید و بر هدف‌های اصلی متمرکز شوید. هدف‌های مبهم و کلی که به‌اصطلاح مشکوک‌الوصول به نظر می‌آیند، فقط وقت و انرژی شما را هدر می‌دهند. در عین حال هرگز فراموش نکنید که در هدف‌گذاری، ریسک‌پذیری اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا به‌قول آن ضرب‌المثل معروف «هیچ‌کس نمی‌تواند بدون شکستن چند تخم‌مرغ، املت درست کند» و هم از این ‌روست که می‌گوییم هدف‌گذاری بر اساس تحلیل بازخورد، بهترین و آموزنده‌ترین روش هدف‌گذاری است. کارنامه‌هایتان را به‌دقت تحلیل کنید. کارامدترین روش تحلیل بازخورد، گفت‌وگوست؛ گفت‌وگو با پدر و مادر و خواهر و برادر یا همتایان. اکنون اسباب بزرگی همه آماده است. شفاف‌ترین هدف‌های ممکن و قابل‌اجرا تنها از محل این گفت‌وگو‌ها حاصل می‌شود.