تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک (36)

کاسواری بسیار خطرناک است. چنگال‌های این پرنده بسیار قوی است و سرعت او در مقایسه با جثه‌اش بسیار عجیب و شگفت‌انگیز است.

تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک (36)گوسفند valais blacknose

گوسفند valais blacknose به علت سیاه‌بودن صورت و پاهایش مشهور است.


گورخرها

جالب است بدانید گورخرها در حقیقت سیاه هستند و خط‌های راه‌راه سفید بر بدنشان نقش بسته است.


ماهی قرمز

اگر ماهی قرمز را در اتاقی تاریک بگذارید، رنگش کم‌کم سفید می‌شود.


کاسواری

کاسواری بسیار خطرناک است. چنگال‌های این پرنده بسیار قوی است و سرعت او در مقایسه با جثه‌اش بسیار عجیب و شگفت‌انگیز است.