نمونه سوالات تشریحی درس ریاضی - ششم دبستان

دانش‌آموزان عزیز در زیر نمونه سوال‌های تشریحی برای درس ریاضی جهت آمادگی بیش‌تر شما برای امتحانات پایان ترم آورده شده است.

نمونه سوالات تشریحی درس ریاضی - ششم دبستان

دانش‌آموزان عزیز

در زیر نمونه سوال‌های تشریحی برای درس ریاضی جهت آمادگی بیش‌تر شما برای امتحانات پایان ترم آورده شده است. سوال‌ها را به دقت بخوانید و آن ها را پاسخ دهید و سپس پاسخ خود را با پاسخ تشریحی که در مطلب بعدی برای شما قرار می‌دهیم، مقایسه کنید.

فایل PDF سوال‌ها نیز در ادامه آمده است.

موفق باشید

زهرا عسگری - گروه تولید آزمون ششم دبستان

نمونه سوالات تشریحی درس ریاضی - ششم دبستان


لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی