شما دو کار مهم را با هم انجام می‌دهید

در این روزها شما دو کار مهم را با هم انجام می‌دهید: خواندن برای امتحانات پایان‌ترم و جمع‌بندی دروس برای کنکور.

شما دو کار مهم را با هم انجام می‌دهید

در این روزها شما دو کار مهم را با هم انجام می‌دهید: خواندن برای امتحانات پایان‌ترم و جمع‌بندی دروس برای کنکور.

کتاب زرد 10 کنکور ویژه‌ی دانش‌آموزان تجربی یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین منابع برای شما در دوران جمع‌بندی است. با خواندن این کتاب شما 2700 سوال را در غالب 10 آزمون شبیه‌ساز می‌خوانید (هر آزمون 270 سوال) که از این تعداد تست،1332 سوال منتخب از کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور سال‌های قبل هستند. با این کار شما مرور مجدد بر کنکورهای قبلی دارید. 1368 سوال منتخب هم از آزمون‌های کانون هستند که با حل سوالات شما تعداد چشم‌گیری از سوالات تالیفی و ترکیبی را مرور کرده‌اید.

بعد از امتحانات مدرسه شما می‌توانید کتاب زرد را جهت تثبیت مطالب و جمع‌بندی دروس پاسخ دهید. پس از آن برای ارزیابی عملکرد و بازخورد سریع از آن‌چه که خوانده‌اید و آزمونی که داده‌اید کارنامه چند از 10 خود را از اپلیکیشن کانونی دریافت کنید.