درسنامه ریاضی سوم دبستان_فصل هشتم_ضرب عددها

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،درسنامه درس ریاضی سوم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده، دانشجوی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

درسنامه ریاضی سوم دبستان_فصل هشتم_ضرب عددها

درسنامه ریاضی سوم دبستان_فصل هشتم_ضرب عددها

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،درسنامه درس ریاضی سوم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده، دانشجوی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- متناسب با مباحث کتاب
2- حاوی نکات درسی مهم 

برای دیدن صفحه ی درس های سوم دبستان کلیک کنید.

فایل های ضمیمه