شرایط تصویب طرح‌های پژوهشی در پیام نور اعلام شد

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور گفت: تصویب طرح‌های پژوهشی این دانشگاه منوط به نیاز محوری و کاربردی بودن است؛ چرا که پروژه‌های دانشگاهی باید در زمینه رفع نیازهای جامعه تدوین شوند.

شرایط تصویب طرح‌های پژوهشی در پیام نور اعلام شد
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور گفت: تصویب طرح های پژوهشی این دانشگاه منوط به نیاز محوری و کاربردی بودن است؛ چرا که پروژه های دانشگاهی باید در زمینه رفع نیازهای جامعه تدوین شوند.

محمدعلی کریمی در خصوص طرح ها و برنامه های معاونت پژوهشی و فناوری پیام نور در سال 98 اظهار داشت: اغلب طرح ها و برنامه های سال گذشته در سال 98 نیز تداوم می یابد. شکل گیری مراکز رشد و نوآوری، شرکت های دانش بنیان و برگزاری استارتاپ های ملی از جمله این برنامه ها به شمار می رود.
وی افزود: کیفی گرایی در عرصه پژوهش، کتب و نشریات، دوری از محتوای کاغذی، گسترش تالیفات الکترونیکی، تاکید بر مسئله کارآفرینی از طریق راه اندازی مراکز کسب و کار ( به ویژه در حوزه دیجیتال)، راه اندازی آزمایشگاه ملی، توسعه و گسترش شبکه شاپنا (شبکه آزمایشگاهی پیام نور)، به روز رسانی تجهیزات این مراکز در سطح ملی و همچنین درآمدزایی از طریق این واحدها، از دیگر برنامه های این معاونت در سال 98 است.
کریمی ادامه داد: شبکه شاهد (اطلاع رسانی هوشمند) نیز از هفته گذشته فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده است؛ در بستر این شبکه استادان، دانشجویان و به طور کل جامعه پیام نور مجموعه خدمات دانشگاهی را در عرصه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و... در دسترس دارند.
وی یادآور شد: دستیابی به برخی مقالات، کتب دیجیتال، حتی دریافت نمرات و وضعیت کلاس های آموزشی نیز در این شبکه امکان پذیر است.
کریمی اظهار داشت: راه اندازی آزمایشگاه ملی سبب تجمیع تجهیزات پیشرفته در یک واحد و سرویس دهی برای مجموعه مراکز پیام نور می شود.
وی عنوان کرد: شاپنا (شبکه آزمایشگاهی پیام نور ایران) نیز در قالب یک سامانه آمار و اطلاعات آزمایشگاهی و همچنین نحوه خدمات رسانی این شبکه را ارائه می کند.
کریمی با بیان این که در برنامه های 98 راه اندازی و توسعه سامانه ها و نرم افزارها مورد تاکید ویژه قرار گرفته است، افزود: شبکه اینترنتی یک پارچه در سطح کشور نیز تحت عنوان وب با هدف دستیابی جامعه پیام نور با کمترین هزینه در دستور کار قرار دارد.
معاون پژوهشی و فناوری خاطرنشان کرد: این طرح ها که از جمله برنامه های کلان دانشگاه به شمار می رود، در اغلب استان ها عملیاتی شده است و در سایر مراکز و واحدهای استانی نیز به زودی اجرا خواهد شد.
کریمی همچنین در خصوص پژوهش های دانشگاه پیام نور نیز افزود: در حال حاضر آیین نامه پژوهانه دانشگاه پیام نور با رویکرد افزایش بهره وری تحقیقات به تصویب رسیده است و هریک از طرح های پژوهشی باید در جهت ارتقای دانشگاه و افزایش سطح علمی جامعه باشد.

منبع :