تیر آخر را به هدف بزنید

آخرین پروژه تا کنکور دوران جمع‌بندی است که تمام دروس در این بازه‌ی زمانی مرور می‌شوند. اهمیت دوران جمع‌بندی به چندین و چند دلیل وابسته است.

تیر آخر را به هدف بزنید

آخرین پروژه تا کنکور دوران جمع‌بندی است که تمام دروس در این بازه‌ی زمانی مرور می‌شوند. اهمیت دوران جمع‌بندی به چندین و چند دلیل وابسته است. داشتن عملکرد صحیح در دوران جمع‌بندی این امکان را به شما می‌دهد تا اندوخته‌های یک‌ساله‌ی خود را به‌طور صحیح ذخیره کنید. همین امر دلیل محکمی است تا شما ضرورت برنامه‌ریزیِ اصولی و گزینش راهکارهای صحیح و کارآمد را بدانید.

بهترین روش برای دوران جمع‌بندی که بازده چشمگیری نیز می‌تواند داشته باشد، « تکنیک سه روز یک‌بار» است. در زیر شیوه و فواید این تکنیک به منظور آگاهی و به دنبال آن، انتخاب آگاهانه و داشتن اطمینان خاطر در اجرای آن بیان می‌شود.

بازه‌ی زمانی این روش سه روز است. یعنی دانش‌آموز یک ماهِ دوره‌ی جمع‌بندی را به صورت بازه‌های سه روزه در نظر خواهد گرفت و در هر بازه یک آزمون از کنکور سال‌های قبل را تمرین می‌کند. به عبارتی یعنی 10بار قرار گرفتن در شرایط کنکور!

سه روز به نیم روزهایی تقسم می‌شود و هریک از این شش نیم روز، برنامه‌ی مطالعاتی مجزا و هدفمندی خواهد داشت. در نیم روز اول با تنظیم زمان مطابق با کنکور و شبیه‌سازیِ تمام شرایط با جلسه‌ی آزمون، دانش‌آموز شروع به پاسخ‌گویی به سوالات یک مجموعه خواهد کرد. بعد از اتمام پاسخ‌گویی، بررسی و تحلیل سوالات بسیار مهم است.

 اولاً با تیپ‌بندی سوالات کنکور آشنا می‌شوید و در ثانی با شناسایی پاسخ‌های غلط و سوالات سفید مباحثی که نیازمند مرور و دوباره‌خوانی هستند کشف می‌کنید. هم‌چنین مطالعه‌ی پاسخنامه‌ی تشریحی به کشف نکات مهم و ریز هر سوال کمک می‌کند. پس از بررسی سوالات و دسته‌بندی دروس براساس میزان پاسخ‌گویی که آن هم تحت تاثیر میزان تسلط و یادگیری است، برای 5 نیم‌روز بعدی برنامه‌ریزی می‌کنید. برای هر نیم‌روز گنجاندن یک درس عمومی و یک درس اختصاصی پیشنهاد می‌شود. دردل این روش به ظاهر ساده فواید زیادی نهفته است‌:

  • 1. مدیرت زمان در جلسه

  • 2. هماهنگی فردی با شرایط آزمون

  • 3. شناسایی واقع‌بینانه‌ی نقاط چالشی

  • 4. مدیریت زمان با توجه به اولویت‌بندی دروس

  • 5. رعایت تعادل عمومی – اختصاصی

  • 6. از بین رفتن توهم یادگیری و توهم فراموشی

  • 7. شناسایی یادگیری‌های ناقص و تمرکز درست

  • 8. امکان بازخورد گرفتن از هر بازه‌ی سه روزه در بازه‌ی زمانی بعد

  • 9. مرور چندین باره‌ی تمام دروس

  • 10. آشنایی با تیپ سوالات، بودجه‌بندی مباحث و نکات مهم هر سوال