امتحانات خرداد، فرصتی برای کنکوری‌ها

با یک تصمیم منطقی بالاخره قرار شد که امتحانات خرداد ماهِ دوازدهمی‌ها نهایی باشد و تاثیر مثبت در کنکور داشته باشد.

امتحانات خرداد، فرصتی برای کنکوری‌ها

با یک تصمیم منطقی بالاخره قرار شد که امتحانات خرداد ماهِ دوازدهمی‌ها نهایی باشد و تاثیر مثبت در کنکور داشته باشد. این یعنی به هر حال امتحانات تشریحی خرداد ماه برای کنکوری‌ها غیرقابل چشم‌پوشی است و این یک هشدار برای نیاز به یادآوریِ مطالب تستی خصوصا در دروس پایه خواهد بود. اما باید دید که دانش‌آموزان موفق چگونه از این فرصت به نفع خود بهره می‌برند.

شما در ابتدا باید ببینید جزو کدام دسته هستید:

  • دروس پایه و سال دوازدهم را به خوبی خوانده‌ام و تست کار کرده‌ام.

  • فقط دروس سال دوازدهم را خوانده‌ام و تست کار کرده‌ام.

  • فقط دروس سال دوازدهم را خوانده‌ام و تست کار نکرده‌ام.

  • دروس پایه و دوازدهم را کم و بیش خوانده‌ام.

  • اصلا درس نخوانده‌ام!

گروه اول همان فرصت‌سازان هستند. اگر شما جزو گروه اول هستید حتما در ایام امتحانات اولویت شما مطالعه‌ی تشریحی نخواهد بود و عمده‌ی زمانِ خود را به تست زدن از دروسی که امتحان دارید سپری خواهید کرد. ضمن این که در کنار آن‌ها، به دروس پایه هم خواهید پرداخت. شاید تعداد معدودی از دانش‌آموزان این گروه، با توجه به عادت مطالعاتی، در ایام امتحانات که طی سال‌های گذشته با خود همراه کرده‌اند، هم‌چنان عمده‌ی وقت خود را به مطالعه‌ی تشریحی دروس امتحانی اختصاص دهند. خبر خوب این است که این افراد مشکلی از نظر دانشِ پاسخ‌گویی به سوالات تشریحی ندارند، زیرا امسال خوب درس خوانده‌اند. بنابراین دروس تمرینی را به خوبی بلد هستند و کلیدواژه‌های دروس حفظی را نیز می‌دانند. ضمنا در کنار دروس دوازدهم باید دروس پایه را سریعا مرور کنند تا دچار فراموشی نشوند.

گروه دوم هم مشکلی از بابت دروس سال دوازدهم نخواهند داشت. دغدغه‌ی این گروه دروس پایه است. پس کافی است از هم اکنون تا فرصت باقی است در قالب آزمون‌های کانون به آن‌چه از دروس پایه می‌توانند برسند. در خرداد ماه نیز این دانش‌آموزان اگر بتوانند حساسیت مطالعه‌ی تشریحی را تا حدودی تعدیل کنند، می‌توانند به بخش قابل توجهی از دروس پایه هم برسند. این عزیزان باید به این نکته توجه کنند که بخش قابل توجهی از سوالات کنکور از سال دوازدهم است و طبق تجربه‌ی سال‌های قبل، فصل‌های مهم دروس پایه از نظر طراحان کنکور نیز مشخص است. پس کافی است نیم‌نگاهی به بودجه‌بندی کنکور داشته باشند.

برای گروه سوم موضوع کمی پیچیده‌تر است. فقط می‌توانم بگویم تا می‌توانید تست بزنید. برای این گروه کمی سخت است که از عادات دوازده ساله‌ی مدرسه دل بکنند، اما باید بین مطالعه‌ی تستی و تشریحی تعادل برقرار کنند. کسب عادت جدید طی دو سه ماه کمی دشوار اما ممکن است. نکته‌ی خوب این است که این دانش‌آموزان اگر به دانشی که در زمینه‌ی حل سوالات تشریحی طی سال تحصیلی کسب کرده‌اند ایمان داشته باشند و وسواس مطالعه را کنار بگذارند ضمن این که امتحانات خرداد را به خوبی پشت سر خواهند گذاشت، می‌توانند به تست‌زنی هم بپردازند و حتی دروس پایه را نیز به تسلط برسانند. چون این گروه حتما در سال‌های قبل هم دروس مدرسه را خوب خوانده‌اند.

گروه چهارم به این شاخه و آن شاخه پریده‌اند و گاهی دروس پایه و گاهی دروس دوازدهم را مطالعه نموده‌اند. امیدوارم این عزیزان مباحثی را که خوانده‌اند، خوب خوانده باشند و تست زده باشند. این دانش‌آموزان باید فرصتی را به دسته‌بندی دانسته‌ها و آموخته‌های خود اختصاص دهند تا از سردرگمی رها شده و بتوانند برنامه‌ی منظمی برای استفاده‌ی حداکثری از وقت باقی مانده بچینند و به تکمیل آموخته‌ها پرداخته و در نهایت به تسلط برسند. امتحانات تشریحی خرداد می‌تواند فرصتی طلایی برای این دانش‌آموزان باشد تا بخش قابل توجهی از مباحث کنکور را همراه با امتحانات تکمیل کنند.

و اما توصیه به گروه پنجم این است که: بخوانید بخوانید بخوانید. دست کم برای کسب نمره‌ی خوب در خرداد مباحثی را که بیش‌ترین اهمیت را دارند مطالعه کنید.

در پایان به این نکته توجه کنید که مهم‌ترین عامل موفقیت شما تلاش است که رابطه‌ی مستقیم با ساعت مطالعه‌ی شما دارد. جزو هر گروهی باشید، تلاشتان می‌تواند هر پیشرفتی را دو چندان و هر عقب افتادگی را جبران کند.