آمادگی آزمون 7 تیر دهم نقشه‌کشی معماری - شناخت مواد و مصالح

آشنایی با مواد اولیه آجر و تاثیرات آنها بر روی آجر

آمادگی آزمون 7 تیر دهم نقشه‌کشی معماری - شناخت مواد و مصالح

تاثیر هر یک از مواد اولیه تهیه آجر بر روی آجر تولید شده


 آجُر به خشت‌هایی گفته می‌شود که احکام یا فرامین دولتی بر روی آن نوشته می‌شد (حک می‌گردید) و به وسیله پختن این خشت‌ها(آجر نوعی خشت به حساب می‌آید اما خشت با استفاده از گل و کاه ساخته شده است) ، نوشته‌ها را بر روی آن پایدار می‌کردند. مشخص نیست که آجر برای اولین بار از چه زمانی مورد استفاده قرار گرفته‌است؛ گمان می‌رود انسان‌های اولیه با مشاهده پخته شدن گل مجاور اجاق‌های خود و دیدن اینکه گل پخته شده سختتر از کلوخه‌های کنار خود می‌گردید پی به خواص و روش تهیه آجر برده باشند. آجر همچنین به عنوان یکی از مصالح ساختمانی از دیرباز مورد استفاده بوده‌است. مصرف آجر به عنوان مصالح ساختمانی در ایران سابقه باستانی دارد. از بناهای باستانی مشهوری که در ساخت آن از آجر استفاده شده می‌توان به طاق کسری اشاره کرد. 

مواد اولیه آجر سنتی خاک های رسی است .در بعضی از موارد نیز از خاک هایی که دارای ترکیبات و ماسه های سیلیسی است به همراه خاک رس استفاده می شود. خاک های رسی از دو طریق تولید می شوند یا توسط تجزیه مستقیم سنگ های آذرین و یا از تجزیه و هوازدگی شیل.
در خاک های رسی کانی هایی موجود است که نقش آن ها بسیار مهم است، این کانی ها شامل کائولینت، ایلیت، منیزیم، آلومینیوم، هیدروکسید های آلومینیوم، هیدروکسیدهای آهن، اکسیدها و مواد آلی می باشد.

خاک آجر ً معمولا مخلوطى است از خاک رس، ماسه، فلدسپات، سنگ آهک، سولفات ها، و براى تهيه ى آن به خاک رس خالص نياز نيست. 

 عناصر اصلى خاک رس آجرپزى عبارت اند از: 

سيليس

 آلومين

فلدسپات

سنگ آهک

سولفات‌ها

املاح آهن

مواد گياهى

در نمودار زیر به بررسی تاثیر هر یک از این مواد، بر روی آجر تولید شده می‌پردازیم.


آمادگی آزمون 7 تیر دهم نقشه‌کشی معماری - شناخت مواد و مصالح