راهنمای مسیر شما در جاده‌ی جمع‌بندی

برنامه‌ی دوران جمع‌بندی به‌طور دقیق و شفاف مسیر دانش‌آموزان را تا رسیدن به مقصدِ کنکور مشخص نموده است.

راهنمای مسیر شما در جاده‌ی جمع‌بندی

در طول سال تحصیلی با یک برنامه‌ی راهبردیِ دقیق و حساب‌شده در کنار شما بودیم. اکنون به جاده‌ی دوران جمع‌بندی رسیدیم و به دلیل اهمیت و اثرگذاریِ مثبتِ این دوران، نیاز به یک برنامه‌ی مناسبِ دیگر داریم. برنامه‌ای که در این مسیر راهنمای ما باشد، برنامه‌ی آزمون‌های سه‌روز یک‌بار است که این روزها، در بین صفحات مجله و نیز در صفحه‌ی اول سایت کانون آن را مشاهده می‌کنید.

این برنامه ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که آن را بسیار کاربردی نموده است:

  • 1. برنامه‌ی دوران جمع‌بندی به‌طور دقیق و شفاف مسیر دانش‌آموزان را تا رسیدن به مقصدِ کنکور مشخص نموده است.

  • 2. این برنامه از 25 اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و تا روز کنکور وظایف شما را مشخص و معین می‌کند. در این برنامه هفته‌ی تورق سریع و نیز منابع مورد نیاز شما بیان شده است.

  • 3. به دلیل این‌که آزمون‌های هماهنگ کشوری را در پیش دارید، برنامه‌ی آزمون‌های سه روز یک‌بار شما به گونه‌ای تدوین شده است که در روزهای امتحان، بتوانید با خیال راحت بر امتحانتان تمرکز داشته باشید و در روزهای دیگر در منزل آزمون سه‌روز یک‌بار را اجرا کنید.

  • 4. این برنامه علاوه بر امتحانات نهایی، آزمون‌های سه‌ روز یک‌بار، آزمون هماهنگ کشوری، آزمون‌های غیرحضوری کانون، آزمون‌های کتاب 10 کنکور و نیز آزمون‌های جامع حضوری را دربر می‌گیرد. یعنی با کمک این برنامه دقیقا متوجه می‌شوید که در هر تاریخی چه کاری را باید انجام دهید و از چه منبعی باید استفاده نمائید.

  • 5. در برنامه‌ی دوران جمع‌بندی چهار روز نیز به تورق سریع اختصاص داده شده است.

بهتر است قبل از شروع دوران جمع‌بندی یک‌بار بادقت برنامه را نگاه کنید و منابع مورد نیازتان را آماده کنید. سپس تصمیم بگیرید که در هر خانه‌ی سفیدِ برنامه می‌خواهید چه دروسی را مرور و جمع‌بندی کنید. این برنامه را به دیوار اتاق مطالعه‌ی خود نصب کنید و با اطمینانِ کامل در مسیر دوران جمع‌بندی حرکت کنید.