انتخاب با شماست (نهمی‌ها)

انگیزه‌ی نهمی‌ها همواره مرا به وجد می‌آورد. آن‌ها اغلب برای آینده‌ی شغلیِ خود برنامه‌های زیادی دارند و آن‌قدر آینده‌ی پیشِ رو را زیبا ترسیم می‌کنند که بی‌شک هر شنونده‌ای را مجذوب می‌کند.

انتخاب با شماست (نهمی‌ها)

انگیزه‌ی نهمی‌ها همواره مرا به وجد می‌آورد. آن‌ها اغلب برای آینده‌ی شغلیِ خود برنامه‌های زیادی دارند و آن‌قدر آینده‌ی پیشِ رو را زیبا ترسیم می‌کنند که بی‌شک هر‌ شنونده‌ای را مجذوب می‌کند. آنچه دانش‌آموزان را نسبت به هم متمایز می‌کند جامه‌ی عمل پوشاندن به این رؤیاهاست و اینکه چقدر برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند و با برنامه‌ریزی پیش می‌روند.

دانش‌آموزان نهم در حال آما‌ده‌شدن برای آزمون ورودی مدارس نمونه‌دولتی و تیزهوشان هستند و در بازه‌هایی از سال، مانند امتحانات، دچار سردرگمی می‌شوند و چند مسیر را پیشِ روی خود می‌بینند:

- فقط تشریحی بخوانم؟

- تست بزنم؟

- تستی و تشریحی را با هم بخوانم؟

روزهای امتحان فرصت مناسبی است؛ زیرا:

۱. در این دوران به مدرسه نمی‌روید و زمان زیادی برای مطالعه دارید‌.

۲. رشته‌ی دلخواه خود را انتخاب کرده‌اید و انگیزه‌‌تان برای مطالعه بیشتر است.

۳. امتحان‌های امسال نهایی است و نتیجه‌ی آن بسیار مهم است.

پیشنهاد می‌کنیم قبل از شروع مطالعه، یک دوره از خود امتحان بگیرید و عملکرد خود را بسنجید. سپس ۱۰ دقیقه درباره‌ی آن فکر کنید. مباحث درسی را اولویت‌بندی کنید و با توجه به اولویت هر کدام مطالعه را از سر بگیرید. پس از هر بار مطالعه، دوباره از آن فصل سؤال حل کنید. این بار تعدادی تست را هم ‌چاشنی تمرین‌هایتان کنید. به‌ همین ترتیب فصل‌به‌فصل مطالعه کنید. با روش بازیابی (ابتدا امتحان و سپس مطالعه) زمان کمتری برای مطالعه صرف خواهید کرد. در نهایت، از آن درس تست بزنید. سؤال‌های آزمون‌های نمونه‌دولتی و تیزهوشان سال‌های قبل یا تست‌های نشان‌دار، گزینه‌های مناسبی برای تمرین تست هستند.

آیا مسیرتان را انتخاب کرده‌اید؟ فقط‌تست یا فقط تشریحی؟ شاید هم تلفیق این دو! 

صدالبته حق انتخاب با شماست.

کار انجام شده توسط نیروی ثابت ازفیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی