درصدهای پاسخ‌گویی فارغ‌التحصیل تجربی (27 اردیبهشت)

ریاضی و زیست دشوار بوده است. فیزیک آسان، شیمی متعادل بوده است.

درصدهای پاسخ‌گویی فارغ‌التحصیل تجربی (27 اردیبهشت)

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

آمارهای بعد از برگزاری آزمون بدین شرح است:

درصدهای پاسخ‌گویی فارغ‌التحصیل تجربی (27 اردیبهشت)

ریاضی و زیست دشوار بوده است.فیزیک آسان، شیمی متعادل بوده است.