فیلم تحلیل سوالات آزمون 27 اردیبهشت 98 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم‌های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 27 اردیبهشت 98 ، دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می‌نمائید :‌

فیلم تحلیل سوالات آزمون 27 اردیبهشت 98 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 27 اردیبهشت 98 ، دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می نمائید :‌


ریاضی 3 : محمد جواد محسنی - سهیل حسن خانپور


زیست 3 : محمد امین بیگی - وحید شهنواز


فیزیک 3 : حسین میرزایی - وحید مجدآبادی


شیمی 3 : حامد اسماعیلی - دانیال مهرعلی

فایل های ضمیمه

حل سوالات 81 تا 95 ریاضی
حل سوالات 96 تا 110 ریاضی
حل سوالات 111 تا 115 زیست شناسی
حل سوالات 116 تا 120 زیست شناسی
حل سوالات 121 تا 125 زیست شناسی
حل سوالات 126 تا 130 زیست شناسی
حل سوالات 131 تا 135 زیست شناسی
حل سوالات 136 تا 140 زیست شناسی
حل سوالات 141 تا 145 زیست شناسی
حل سوالات 146 تا 150 زیست شناسی
حل سوالات 151 تا 155 زیست شناسی
حل سوالات 156 تا 160 زیست شناسی
حل سوالات 161 تا 175 فیزیک
حل سوالات 176 تا 190 فیزیک
حل سوالات 191 تا 200 شیمی
حل سوالات 201 تا 205 شیمی
حل سوالات 206 تا 220 شیمی